Privacyverklaring

Privacyverklaring

In onderstaande verklaring geeft Marthe Dijk Text & Translation (bereikbaar via info[at]marthedijk[dot]com of +31 (0)6 212 765 52) aan op welke wijze wordt voldaan aan de eisen die voortkomen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) die ingaat per 25 mei 2018. Marthe Dijk Text & Translation hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van klanten en bezoekers van de website. Daarom spant Marthe Dijk Text & Translation zich in om bij het gebruik van de diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden en met welk doel.

 

Persoonsgegevens

Marthe Dijk Text & Translation verwerkt uitsluitend de volgende gegevens:

– Uw naam en/of de naam van uw bedrijf

– Uw adres en/of het adres van uw bedrijf

– Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf

– Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf

– Het btw-nummer van uw bedrijf

 

Doel

Marthe Dijk Text & Translation bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden of verstrekt aan derden. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen. Marthe Dijk Text & Translation bewaart of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.

 

Toegang

De gegevens zijn afgeschermd voor onbevoegde personen en beveiligd met een standaard firewall en antivirusprogramma. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder het hostingbedrijf van de website, e-maildiensten en overheidsinstanties. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

 

Bewaartermijn

Marthe Dijk Text & Translation bewaart uw gegevens zolang er sprake is van een zakelijke relatie. In het kader van de fiscale bewaarplicht worden persoonsgegevens voor verrichte werkzaamheden zeven jaar lang bewaard.

 

IP-adressen

Bij bezoek van de website worden, net als bij elke website, IP-adressen van bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen. IP-adressen die verwerkt worden via de website worden binnen de kaders van de AVG verwerkt door het hostingbedrijf. Hiertoe is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde. U kunt een verzoek hiertoe indienen via info[at]marthedijk[dot]com. U ontvangt zo spoedig mogelijk per mail een reactie op uw verzoek. Het verwijderen van uw gegevens is mogelijk zolang dit in het kader van wettelijke bewaartermijnen toegestaan is.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. Marthe Dijk Text & Translation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop Marthe Dijk Text & Translation binnen het wettelijk kader van de AVG omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marthe Dijk via info[at]marthedijk[dot]com of +31 (0)6 212 765 52.